Diplomatski klub
Aktivnosti kluba

Održali smo simulaciju Europskog vijeća

Osmog travnja održana je prva simulacija pregovora Europskog vijeća između članova Diplomatskog kluba našeg Sveučilišta. Simulacija je organizirana u online obliku. To je ujedno bio i drugi veći projekt koji je Klub započeo kako bi svoje članove upoznao s prirodom međunarodnih pregovora i pružio im praksu na ovom području.

Prva simulacija odvijala se na temu COVID-19 krize, a sudionici su predstavljali timove deset država članica Europske unije (Njemačka, Švedska, Austrija, Španjolska, Mađarska,Hrvatska, Nizozemska, Italija, Irska, Francuska, Češka, kao i tim same EU) u timovima od maksimalno tri člana. Dano im je tjedan dana za pripremu, koji su sudionici proveli prikupljajući informacije o stanju u zadanim državama te regulacijama i općenitom djelovanju Europske unije u vezi s COVID krizom.

Pregovori su započeli s uvodnim riječima svakog od timova, te je svaki tim odabrao jednog ili više predstavnika da ukratko objasne situaciju u “njihovoj” državi. Neki su čak i preuzeli određene uloge, poput ministra zdravstva, predsjednika vlade itd. Na svaku uvodnu riječ uvijek se pojavila jedna ili više replika, pa je diskusija počela vrlo rano, a nazirali su se i potencijalni savezi među državama sudionicima, kao na primjer između Austrije i Hrvatske ili Francuske i Njemačke, koji su kasnije očvrsnuli tijekom pauze, kada je sudionicima dano deset minuta za odmor i međusobno dogovaranje i stvaranje saveza.

Cijeli ovaj proces odvijao se pod budnim okom predstavnika Europske unije, koji su imali zadatak osigurati da rasprava teče glatko, te da sva pitanja postavljena od predstavnika država dobiju odgovor. Odlučeno je da će se raspravljati o dvjema glavnim temama: zelenim COVID putovnicama i raspodjeli cjepiva.

Što se tiče prve teme, ponovno je svakom timu dano da se izjasni o svom stavu te je započela diskusija, a većina država složila se s njihovom nužnošću te su postavljena dodatna pitanja predstavnicima Europske unije kako bi se razjasnile nejasnoće vezane uz putovanja državljana određenih država preko granice koristeći te putovnice. Bilo je i država koje su svoj stav kroz raspravu promijenile, kao što je to na primjer bila Francuska, koja je izvorno bila protiv putovnica zbog nedostatka općeg plana cijepljenja u EU, ili Hrvatska, koja se pribojala da će, pošto građani država izvan EU, poput Srbije, konstantno prelaze njene granice, njima pristup Hrvatskoj biti zabranjen, no sve su nejasnoće na kraju izglađene te se prešlo na drugu temu.

Što se tiče raspodjele cjepiva, rasprava je ponovno započela izlaganjem stavova svake države, gdje se nekolicina njih požalila na manjak cjepiva i nedovoljnu isporuku od strane proizvođača, što su onda predstavnici Europske unije morali pravdati i izgladiti. Većina zemalja navela je da im je glavni prioritet procjepljivanje što više njihovih državljana, a načeta je i tema migranata i njihovog potencijalnog cijepljenja, o čemu su mišljenja bila podvojena te je na kraju zaključeno da bi se fokus trebao zadržati na vlastitim državljanima.
Nekolicina zemalja sa velikom količinom cjepiva, poput Austrije, odlučila je donirati dio svog cjepiva zemljama s manjkom cjepiva kako bi se što uspješnije suzbila ova pandemija.

Na kraju, svi su se jako dobro zabavili, jer iako nismo profesionalci u međunarodnom preogovaranju, mnogi od nas planiraju to postati, pa se većina nas uživila u raspravu i žustro branila stavove svoje države, baš kao pravi diplomati. Ovo je tek prva simulacija koju smo isplanirali, a već imamo mnogo ideja za sljedeće simulacije, pa imajte oko na našem portalu za daljnje izvještaje o njima i našem poboljšanju u međunarodnom pregovaranju. Već je prva simulacija potakla četverosatnu raspravu i veliki interes, pa ne sumnjam kako će svaka sljedeća biti još bolje organizirana i angažirati još više sudionika.

Related posts

Gostujuće predavanje agenta DEA

Marta Ferdebar

Održana treća debata

Tamara Kolar

Promocija dvotomnog zbornika “Sigurnosne krize u 21. stoljeću i kako njima upravljati”

admin

Leave a Comment